Mevzuat Duyuruları

ÖTV GÜNCELLEMESİ !

I sayılı liste A ve B Cetvelleri , III Sayılı liste Alkol ÖTV oranları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir...

Tarih: 3.1.2024 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

13.12.2023/32398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7952) istinaden güncelleme yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.Detay Ek

Tarih: 13.12.2023 Devamını Oku

GÖZETIM VE KORUNMADA KDV INDIRIM HAKKI KALDIRILDI

–– İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)*****24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kara

Tarih: 24.11.2023 Devamını Oku

AKARYAKIT ÖTV GÜNCELLEMESİ !

Değerli Kullanıcılarımız, 16.07.2023/32250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7390 sayılı CB Kararına istinaden akaryakıtlar için uygulanan ÖTV oranları sistemde güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir. NOT : Resmi t

Tarih: 17.7.2023 Devamını Oku

ÖTV GÜNCELLEMESİ !

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen listeye istinaden sistem mevzuat güncellemesi yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir. (Yürürlük:5/7/2023)... Det

Tarih: 7.7.2023 Devamını Oku

ÖZBEKİSTAN TTA HK.

Değerli Kullanıcılarımız, Özbekistan ile imzalanan anlaşmaya istinaden bilge sistemine tanımlanması gereken uluslararası anlaşma kodu bilgisi henüz tarafımıza iletilmemiştir. Kod belirlenip tanımlama yapıldığı taktirde ivedilikle evrim sistemine eklenecek ve kullanıcılarımıza güncelle

Tarih: 7.7.2023 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ ! / TURPAK ANLAŞMASI

Değerli Kullanıcılarımız, Pakistan İslam Cumhuriyeti için anlaşma kapsamında uygulanacak olan İGV ve Gümrük Vergisi oranları güncellenmiş, anlaşma kodu programa eklenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir. Bilgilerini

Tarih: 9.5.2023 Devamını Oku

PAKİSTAN MAL TİCARETİ ANLAŞMASI HK.! (ÖNEMLİ)

Değerli Kullanıcılarımız, 01.05.2023 tarih ve 32177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7187 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli ürünlere uygulanacak olan Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi oranlarının sisteme enteg

Tarih: 2.5.2023 Devamını Oku

VERGİ GÜNCELLEMESİ !

06.04.2023/32155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/10, 2023/11 ve 2023/12 sayılı Haksız Rekabet tebliğlerine istinaden sistemde anti-damping oranları güncellenmiştir. Mevzuat dosyalarının yüklenmesi çalışması devam etmektedir. Genel güncelleme alıp tekrar kontrollerinizi sa

Tarih: 6.4.2023 Devamını Oku

VERGİ GÜNCELLEMESİ !PREFABRIK YAPILARDA GÜMRÜK VERGISI VE IGV SIFIRLANDI

Değerli Kullanıcılarımız, 10.03.2023/32128 R.G. yayımlanan 6921 ve 6922 sayılı CB kararlarına istinaden 94. fasıldaki GV ve İGV dipnotları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir. Bilgilerinize. Detay Eki

Tarih: 10.3.2023 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6885 ve 6886 sayılı CB Kararlarına istinaden yapılan mevzuat değişiklikleriyle ilgili güncellemeler yayınlanmıştır. Genel güncelleme alıp kontrollerinizi sağlayabilirsiniz... Detay

Tarih: 3.3.2023 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTIP için 25.01.2023/32084 R.G. yayımlanan 2023/4 Haksız Rekabet Tebliğine istinaden anti damping teminatlı oranlar güncellemesi yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme alm

Tarih: 25.1.2023 Devamını Oku

ÖTV III SAYILI LİSTE GÜNCELLEME

03/01/2023 itibariyle geçerli olacak III sayılı liste kapsamındaki mallar için Özel Tüketim Vergisi oranları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... 

Tarih: 19.1.2023 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMELERİ HK.

Değerli Kullanıcılarımız, Aşağıdaki listeler için mevzuat ekranlarının güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. İthalat Rejimi Kararı V , VI , VII sayılı liste İthalat Tebliğleri Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri Özellikle korelasyon tarifeleriyle ilgili te

Tarih: 19.1.2023 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ !

13.12.2022/32042 R.G. İstinaden 6539 sayılı CB Kararı ile İthalat Rejimi Kararı'nda yapılan değişiklikler sisteme entegre edilmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... 

Tarih: 13.12.2022 Devamını Oku

MEVZUAT GÜNCELLEMELERİ-OTV VE DAMPING

24.11.2022/32023 Sayılı Resmi Gazeteye istinaden Özel Tüketim Vergisi ve Anti-Damping vergileriyle ilgili mevzuat güncellemesi yayınlanmıştır. **Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8703 GTİP li bazı otomobillerde ÖTV matrah aralıkları değişti

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

AB VE KORE MENŞELI ÇELIK İTHALATINDA DAMPINGE KARŞI VERGI HK.!! / ÖNEMLİ

Değerli kullanıcılarımız, 07.07.2022/31889 sayılı R.G. ile açıklanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2022/21 sayılı tebliğe istinaden AB ve Kore menşeli alaşımlı veya alaşımsız, sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin ithalatında uygulanmaya başlanan damping vergisiyle i

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

ÖTV GÜNCELLENDİ !

27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5614 sayılı CB Kararına istinaden 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari ve maktu tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel günce

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

BANDROL ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ !

26.05.2022/31847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5610 sayılı CB kararına istinaden bandrol ücretlerinde yapılan değişiklikler sisteme entegre edilmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... 

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

ÖTV GÜNCELLEMESİ

19.04.2022/31814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan CB Kararlarına istinaden ÖTV güncellemesi yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... Detay Eki

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI !!

Değerli Müşterilerimiz, 24.02.2022/31760 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5207 sayılı CB Kararına istinaden değişen İlave Gümrük Vergisi oranlarıyla ilgili mevzuat güncellemesi yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmekt

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ DEĞİŞİKLİK HK. ( DİKKAT!! )

Değerli Müşterilerimiz, 24.02.2022/31760 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5207 sayılı CB Kararına istinaden değişen ilave vergi oranlarıyla ilgili güncelleme çalışmaları devam etmektedir. İgv olan dosyalarınızı tescil etmeden önce dikkatli olmanızı tavsiye ederiz, vergilerimanu

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANLARI GÜNCELLENDİ !

13.02.2022/31749 R.G. yayınlanan 5189 Sayılı CB Kararına istinaden gıda ürünlerindeki kdv oranları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir...

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

ÖTV GÜNCELLEMESİ

15.01.2022/31718 Resmi Gazetede yayınlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan?Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) istinaden 870

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku

BOSNA HERSEK BÖLGESEL KONVANSİYON OLAN PAAMK DA

Bosna Hersek, "Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sisteminden" çıkarak, "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona" alınmıştır. Böylece; Bosna Hersek ile gerçekleştirilecek ticarette, eşyaların Tercihli Menşe Kazanım Kura

Tarih: 12.12.2022 Devamını Oku