AB VE KORE MENŞELI ÇELIK İTHALATINDA DAMPINGE KARŞI VERGI HK.!! / ÖNEMLİ

Değerli kullanıcılarımız, 07.07.2022/31889 sayılı R.G. ile açıklanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2022/21 sayılı tebliğe istinaden AB ve Kore menşeli alaşımlı veya alaşımsız, sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin ithalatında uygulanmaya başlanan damping vergisiyle ilgili değişikliklerin programa entegre edilebilmesi adına çalışmalarımız ivedilikle başlamıştır. Bu süre zarfında gümrükten gelen vergi beyannameye aktarılabilir veya manuel olarak vergi düzenleme/ekleme işlemleri yapılabilir. En kısa süre içerisinde gerekli otomasyon sağlanarak güncelleme olarak çıkartılacak ve evrim haber üzerinden kullanıcılarımıza duyuru yapılacaktır. Süreç tamamlanana kadar tescil işlemlerinizde dikkatli olmanızı önemle arz ederiz.Detay Eki