Nakliye Ve Lojistik Sigortası Nedir?

Müşterilerin yükünün taşınması veya depolanmasıyla ilgili nakliye ve lojistik sağlayıcılarına sunulan bir hizmet olan freight forwarder mesleki sorumluluk sigortası kapsamı içerisinde yer alan hizmetleri içerir. Taşıyıcı olan araç sahibi, kiracısı veya yük sahibinin hizmet sözleşmesi kaynaklı yükümlülükleri yerine getirirken kendisinden kaynaklı veya yetki verdiği sorumludan kaynaklı ihmal sonucu görülen üçüncü kişilerin uğrayacağı zararın sorumluluğunu ve navlun üzerinde bulunan menfaatini temin edici bir sigorta türüdür.

Lojistik Sigortası Kimlere Sunulur?

Nakliye ve lojistik sağlayıcıların tümünü kapsayan sigorta;

Nakliye firmalarına

Multimodal taşıma operatörlerine

Demiryolu yük/istif tren operatörlerine

Gümrük komisyoncularına sunulan bir sigortadır.

Ağır Yük Taşımacıları Sorumluluk Sigorta Kapsamı Nedir?

Kapsam olarak ağır yük taşımacıları sorumluluk sigortası içeriği;

Kargoda kayıp ve hasar

Üçüncü şahıs sorumlulukları

Genel ortalama ve kurtarma garantileri ve katkıları

Ortaya çıkan kayıplar

Hukuki masraflar ve savunma masrafları

Hata ve eksiklikten doğan zararlar

Para cezaları, ceza ve görevden kaynaklı maddi zararlar

Yönlendirme maliyetleri

Kirlilik kapsamını içermektedir.

Yurtiçi Taşıma Sorumluluk Sigortası Nedir?

Ulusal alanda hizmet veren nakliye ve taşıyıcıların, taşınan yüke karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk kapsamı gönderinin adresten teslim alınması süreciyle başlar. Gönderinin teslim edileceği adrese kadar devam eder. Taşıyıcının sorumluluğu dahilinde bulunan bu süreçte lojistik sigortası; nakliyecinin veya taşıyıcının kusurundan doğan zararın teminatını sağlayan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkar.

Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası Nedir?

Sigortalıyı ticari faaliyetler sırasında ortaya çıkan kişisel yaralanma veya mülk hasarına karşı yasal sorumlulukları ile ilgili olarak kendilerine karşı yapılan taleplerden korunma vinç operatörleri sorumluluk sigortası olarak bilinir. Bu tür hasar ve yaralanmalar, üçüncü şahıslardan yada poliçe sahibinin çalışanından da kaynaklı olabilir. Vinç operatörlerine üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen iddialara karşı koruma sağlar.