ÖTV GÜNCELLENDİ !

27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5614 sayılı CB Kararına istinaden 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari ve maktu tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.