AB EMISYON TICARET SISTEMINDEKI REVIZYONU ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu 2030 yılına kadar çelik sektörünün karbon emisyonunda 1990 yılı seviyelerine kıyasla %55’lik düşüş amaçlayan “Fit for 55” adındaki iklim hedefinin bir parçası olarak Emisyon Ticaret Sistemi’ne yapılan revizyonu onayladığını açıkladı. Ayrıca yeni bir Sosyal İklim fonu kurulacak.


ETS kapsamında AB menşeli ürünler için ödenen karbon ücreti ile ithal ürünler için

ödenen ücretini eşitleme hedefiyle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) için

yapılan anlaşmanın ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında sunulan revizyona göre

ETS’nin kapsadığı sektörlerin ortaya çıkardığı karbon emisyonu 2030 yılına kadar 2005

seviyelerine kıyasla %62 oranında azaltılacak. Belirli işletmelere yönelik ücretsiz karbon

tahsisatı 2026 yılından 2034 yılına kadar kademeli olarak kaldıracak ve bu dönemde

CBAM devreye alınacak. Yeni yasalar AB ülkeleri tarafından resmen onaylandığı zaman

yürürlüğe girecek.

 

Buna ek olarak iklim geçişinin adil ve sosyal açıdan kapsayıcı olmasını sağlamak için

2026 yılında AB Sosyal İklim Fonu kurulacak. 86,7 milyar € kaynağa sahip olması

beklenen fon ETS’den elde edilecek gelirlerle finanse edilecek.