ABD KAĞIT TORBALAR DAMPING SORUŞTURMASI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam’ın yanı sıra ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (USITC) 31 Mayıs 2023’te yapılan başvurunun ACCESS’te (ABD Ticaret Departmanı Online Belge Portalı) yayımlandı.


Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, damping uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yapan USITC tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, soruşturmaya taraf olmak ve “Public Service List”te yer almak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren 7 gün içinde (13.06.2023 tarihine kadar) USITC’ye başvuru yapmaları zorunluluğu bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-06/pdf/2023-11994.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, katılımcı firmalardan daha sonrasında soru formları yoluyla temin edilen bilgilerden ortaya çıkan bulguların USITC tarafından zarar veya zarar tehdidine dair verilecek ön ve nihai kararlarda kullanılacağı, her halükârda verilen bilgilerin bilahare teyit edebileceği ve doğruluğunun önemli olduğu hususlarının; soru formunu doldurma niyetinde olan firmalarımızca dikkate alınması önem arz etmektedir.

İlgili yazıda devamla, USITC’nin soruşturmasına taraf olan ihracatçı firmalarımız için genel olarak soruşturma süreçlerine dair bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı ve bununla birlikte, ihracatçılarımızın olası bir anti-damping vergisi önlemine maruz kalmamasını teminen Bakanlıkları tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesi öngörüldüğü belirtilmekte, açılan soruşturmalar ve sürecin Bakanlıkları tarafından dikkatle takip edildiği ve ihracatçı firmalarımızla eşgüdüm ve uyum içerisinde sürecin yürütülmesinin planlandığı bildirilmektedir.