FILIPINLER'IN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TÜTÜN MAMULLERI İTHALATINDA YENI DÜZEN

Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan e-posta mesajında; -Filipin Gelir İdaresi (BIR) tarafından yayımlanan 78-2023 sayılı Tebliğ kapsamında, Isıl İşlem Görmüş Tütün Mamulleri (HTPs) ve Buharlı Hazır Tütün Mekanizmaları (Vapor) imalatında kullanılan hammadde ve mekanik düzeneklerin ithalatçılarının ilgili İdare tarafından, Tebliğin yayımlandığı günden itibaren "Çalışma İzni"ne tabi tutulacağı,


-İthalatçının, "Filipin Ulusal Tek Pencere Sistemi (e-ATRIG)" kullanılarak e-ATRIG uygulaması üzerinden ithalata ilişkin belgeleri sisteme yüklemeleri zorunluluğunun getirildiği,

-İthalatçıların sisteme yükleme zorunluluğu olan belgelerin; konşimento, çeki listesi, ticari fatura, İthalat Beyannamesi, ithal ürün giriş belgesi ve Gelir İdaresi Beyannamesi (Başvurusu Yazısı-IEIRD) olarak belirlendiği,

ifade edilmektedir.

Düzenlemenin tam metni, duyuru ekinde yer almaktadır.

Filipinlere ihracat yapacak olan firmalarımızın bu hususu dikkate almaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Uluslararası İlişkiler ve Ticarette Teknik Engeller Dairesi Başkanlığı (DTÖ Türkiye TBT Bilgi, Bildirim ve Temas Merkezi)

 

Ticaret Bakanlığı- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü