GM VE GMY SINAVLARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TESPIT VE ÖNERILER

IGM Derneği Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 16.05.2023 tarih, 2023/2367-BU sayı ve "Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarının Usul ve Esasları Hakkında Tespit ve Önerilerimiz" konulu yDetay Ekiazısı...