İHRACI KAYDA BAĞLI SEBZE VE SÜT ÜRÜNLERINDE KAYIT PROSEDÜR DEĞIŞIKLIĞI

Aşağıdaki listede bulunan malların ihracat kayıt prosedürlerinde değişikliğe gidilmiştir.