İTHALATI KDV VE GÜMRÜK VERGISINDEN MUAF OLAN ÜRÜN LISTESI

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 5 Ağustos 2023 tarih ve 269 sayılı Kararı ile "İşgalden kurtarılan topraklarda ithalatı KDV ve gümrük vergisinden muaf tutulan ekonomik faaliyet alanları ve eşya nomenklatürüne göre makine, ekipman, hammadde ve malzemelerin listesi" onaylanmış olup, ekte sunulmaktadır. Sözkonusu Karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmakta ve 1 Ocak 2033 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.Detay Eki