İTHALATTA HAKSIZ REKABETIN ÖNLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞLER

ÇHC menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP leri altında sınıflandırılan kontrplaklar ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır