POLIETILEN TEREFTALAT CIPS ITHALATINDA MEVCUT KORUNMA ÖNLEMI

3907.69.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan, Polietilen Tereftalat Cips ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır...Detay Eki