Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Ticaret Odası'nın "Mesaili Elektronik Belge Onay Talepnamesi" konulu duyurusu ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik